شصت و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور (آبان ۹۹)
سوره مبارکه حشر با محوریت جایگاه رسول اکرم- بخش اول

این نشست، چهارمین جلسه درباره سوره حشر است. دو جلسه سال گذشته و یک جلسه ماه قبل داشتیم و درباره موضوعات سوره سخن گفتیم و به یک امری در سوره رسیدیم (ما آتاکُم الرسول فَخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) قرار شد سوره را با محوریت این امر مطالعه کنیم. لذا موضوع جلسه شد:  بررسی جایگاه پیامبر گرامی اسلام و وظیفه ما در قبال ایشان.

فهرست