برای کسب اطلاعات بیشتر با ۰۳۱۱۴۴۸۴۴۸۲ داخلی ۴ (خانم قاسمی) تماس بگیرید.

محل احتمالی برگزاری جلسات: کافه کراسه (خیابان پور سینا)- کافه نخلستان ( خیابان فلسطین)

۱- متقین
سرگروه : محمد جانی پور janpoor-at-gmail.com
اعضای گروه: هاشمی- حسین پور- وطن خواه- طهماسبی- زادی- عبدالله زاده- محمد ابونجمی- مهدی شهبازی – محمد مسکرپور امیری

۲- صابرین
سرگروه : مهدی سلمانی mahdi_salmani at yahoo.com
اعضای گروه: محمدرضا امیریوسفی- امین فلاحتی- محمدرضا ناطقی- محمدحسین رضایت- محمدجواد شاکر آرانی- سیدرضا حسینی- آئین رضائی شهمیرزادی- محمد زارع آهنگر- محمدحسن گل محمدیان- کاظم جعفری- سجاد رهبری- سید مصطفی سامعی یزدی- محمد دائمی

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
جلسات اصلی
۲۴ و ۲۵ مرداد ماه
۳۱ مردادماه و ۱ شهریورماه
 جلسات فرعی
۲۶ تیرماه (با موضوع روزه)
۲ مردادماه (با موضوع ذکر)

۳- محسنین
سرگروه : ماجده محمدی maj_m81 at yahoo.com
اعضای گروه: حانیه مرادی- فاطمه محسنی- راضیه میرمجربیان- زهره شهدادی – الناز ابراهیمی- معصومه عظیمی- فاطمه ایمانی پناه- آمنه آریان مریم خواجه حسنی- منی اولیابک

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
جلسه اول: چهارشنبه ۲۶ تیرماه
جلسه دوم: ۱۵ مرداد از ساعت ۶ تا ۹ عصر
جلسه سوم: ۲۹ مرداد
جلسه چهارم: ۵ شهریور

 

۴- توابین
سرگروه : علیرضا فرشچی alirezaafarshchi at yahoo.com
اعضای گروه: وحید عابدی یارندی- محمدحسین شرفی- سجاد خدادادیان- امیر یوسفی- امیر توحیدی- پیمان ناظر

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
جلسهٔ ۱) چهارشنبه ۲۶ تیر، ساعت ۱۷
جلسهٔ ۲) یکشنبه ۱۳ مرداد، ساعت ۱۷
جلسهٔ ۳) یکشنبه ۲۷ مرداد
جلسهٔ ۴) شنبه ۹ شهریور

۵- مطهرین
سرگروه : مریم حسینی m_hosseini100 at yahoo.com 
اعضای گروه: غزاله صباغیان- فروغ سید شاهی- فاطمه طالقانی- مائده خندان مهربان- سمیه حسن زاده- مهدیه معموری- عطیه قائمی- نیلوفر نیک بنیاد

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
۳۱ تیرماه
۱۴ مردادماه
۲۸ مردادماه
۴ شهریورماه

۶- مقسطین
سرگروه : حسین خواجه محمودآباد eiehossein at yahoo.com
اعضای گروه: جابر بابایی- مجید هادوی- محمود لطفی زاده- محمود عباسی- میثم مظاهری- مهرداد توکل- محمدحسین شوکت پور

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
جلسه اول: چهارشنبه ۲۶ تیرماه
جلسه دوم: ۱۵ مرداد از ساعت ۶ تا ۹ عصر
جلسه سوم: ۲۹ مرداد
جلسه چهارم: ۵ شهریور

 

۷- متوکلین
سرگروه : ندا حریری nedahariri55 at yahoo.com
اعضای گروه: مریم مومن- نسرین شایان- معصومه بقایی- سیده حورا نوربخش- فاطمه کیایی- مانا قدیریان- سمیرا فولادچنگ- معصومه قلخانی- نساء عسگریان

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات:
 شنبه ۲۲ تیرماه
سه شنبه ۲۲ مرداد ماه
سه شنبه ۲۹ مرداد ماه
یک شنبه ۳ شهریورماه

  

درصورتیکه نام شما در گروهها نیست، کارگروه خود را از طریق این فرم انتخاب کنید.

فهرست