صوت آغاز جلسه، مرور مباحث جلسات قبل(خانم حمیدی) و قرائت دعای فرج(استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی اول

صوت استاد چیت چیان سوره مبارکه شعرا در نشست ۴۵ باشگاه

دانلود فایل صوتی دوم

فهرست