استاد چیت چیان: بیان مقدمه ای در مورد شخصیت حضرت فاطمه و لزوم شناخت سبک زندگی ایشان و کلیاتی در مورد سوره نمل

دانلود فایل صوتی اول

استاد چیت چیان: تدبر در سوره مبارکه نمل

دانلود فایل صوتی دوم

فهرست