گالری تصاویر نشست چهل و دوم

 کلیپ قرآن ابتدای نشست چهل و دوم
*رسول را باور نمی‌کند!*
موضوع محوری سوره مبارکه شعراء

 
فهرست