۱- مرور کوتاهی بر سوره حدید(خانم حجابی) و سوره حشر (آقای حمیدزاده)

دانلود فایل صوتی

۲- سخنرانی در مورد قرآن و زندگی(خانم دکتر حق جو )

دانلود فایل صوتی

۳- حضرت زهرا سلام الله علیها و حقیقت دعا و سوال(استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۴- بخش اول تدبر در سوره مبارکه صف(استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۵- روضه خوانی قبل از زیارت دسته جمعی (آقای گلزاری)

دانلود فایل صوتی

۶- سخنان استاد چیت چیان در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

دانلود فایل صوتی

۷- بخش دوم تدبر در سوره مبارکه صف(استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۸- مقدمات و اصول موضوع ولایت(استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی 

فهرست