۱٫ شکر نعمت ایام قرنطینه! (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۲٫ آسیب شناسی سوره جمعه با محوریت اسماء الهی (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۳٫ ارائه راهکار ها برای اصلاح و ارتقای نماز جمعه (اعضای باشگاه) و بررسی راهکارها توسط استاد و جمع بندی

دانلود فایل صوتی

فهرست