۱- هدیه آیاتی از سوره فجر به روح سردار شهید سلیمانی و قرائت دعای فرج (آقای حمیدزاده)

دانلود فایل صوتی

۲- قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت سردار سلیمانی (خانم محمدی)/ جمع خوانی سوره مبارکه حشر

دانلود فایل صوتی

۳- قرائت پیمان نامه اعضای باشگاه با شهید سلیمانی(خانم محمدی)/ موضوع: شهید آیتی الهی و نحوه ادامه راه شهید و بخش ابتدایی تدبر در سوره مبارکه حشر (استاد چیت چیان) و مرور نشست گذشته(آقای حمید زاده)

دانلود فایل صوتی

۴- قسمت پایانی تدبر در سوره مبارکه حشر (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۵

فهرست