۱- ترتیل بخشی از سوره حدید(آقای حمیدزاده)
ارائه خلاصه ای از مطالب جلسه گذشته، سوره حدید(خانم کرمانی)

دانلود فایل صوتی

۲- مباحثه کتاب چهل اقدام در صالحسازی اعمال(آقای خواجه محمود آباد)

دانلود فایل صوتی

 3- مداحی به مناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(آقای گلزاری)

 دانلود فایل صوتی

۴- ارائه ایده ها و کارهایی که اعضای باشگاه با محوریت سوره حدید انجام داده اند به همراه نظرات استاد چیت چیان

دانلود فایل صوتی

۵- ارائه مطالب تکمیلی در مورد سوره مبارکه حدید با محوریت موضوع انفاق(استاد چیت چیان)
تقدیر و تشکر اعضای باشگاه از استاد

دانلود فایل صوتی

 

فهرست