آدرس فرهنگسرا: تهران، فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس ، بعد از چهار راه مخابرات ، فرهنگسرای فردوس

کروکی:

فهرست