قال رسول الله:
فلولا الخبز ما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض ربنا عزوجل
اگر نان نبود نه نماز می خواندیم و نه روزه می گرفتیم و نه واجبات پروردگار خود را ادا می کردیم (کافی-ج۶-ص۲۸۶)
سخن بسیار لطیفی است و درونش خیلی حرف نهفته است لطفا به آن فکر کنید و در حین فکر هاتان من را هم دعا کنید.
برچسب: به مناسبت ۲۷ رجب

فهرست