معرفی کتاب
حماسه و عرفان/ آیت الله جوادی آملی/ انتشارات اسراء

hamase erfan

 

یکی از آثار ارزشمند مفسر و اندیشمند حوزه که یک دوره فشرده­ی شناخت قیام سیدالشهدا(ع) است. اصل مطالب کتاب، برگرفته از سخنرانی‌های آیت الله در محرم سال ۱۳۶۸ است که پس از انجام تغییرات لازم و حذف و اضافات، به چاپ رسیده است. در مقدمه کتاب آمده است: «نقش حماسه و تأثیر ستم ستیزی در تعالی روح بشر، زمینة اشتیاق عارفان ناب را به شهادت فراهم کرده و مجاهد کوی حق را با عرفان اصیل آشنا می سازد و این، همان هماهنگی حماسه و عرفان است…جهاد حقیقی بدون عرفان ناب نخواهد بود؛ چنانکه عرفان خالص بدون ایثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شد. در وصف مجاهدان راستین، نشانه‌های عرفان مشهور است و در رسم عارفان واقعی، علامت‌های مجاهدت مشهود.»

کتاب در سه بخش « هماهنگی آیین اسلام با فطرت، فضیلت حماسه و عرفان و عارفان حماسه ساز و حماسه سازان عارف» منتشر شده است.

 

معرفی کتاب
حماسه و عرفان/ آیت الله جوادی آملی/ انتشارات اسراء

hamase erfan

 

یکی از آثار ارزشمند مفسر و اندیشمند حوزه که یک دوره فشرده­ی شناخت قیام سیدالشهدا(ع) است. اصل مطالب کتاب، برگرفته از سخنرانی‌های آیت الله در محرم سال ۱۳۶۸ است که پس از انجام تغییرات لازم و حذف و اضافات، به چاپ رسیده است. در مقدمه کتاب آمده است: «نقش حماسه و تأثیر ستم ستیزی در تعالی روح بشر، زمینة اشتیاق عارفان ناب را به شهادت فراهم کرده و مجاهد کوی حق را با عرفان اصیل آشنا می سازد و این، همان هماهنگی حماسه و عرفان است…جهاد حقیقی بدون عرفان ناب نخواهد بود؛ چنانکه عرفان خالص بدون ایثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شد. در وصف مجاهدان راستین، نشانه‌های عرفان مشهور است و در رسم عارفان واقعی، علامت‌های مجاهدت مشهود.»

کتاب در سه بخش « هماهنگی آیین اسلام با فطرت، فضیلت حماسه و عرفان و عارفان حماسه ساز و حماسه سازان عارف» منتشر شده است.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست