شاعر: میلاد عرفان پور (بند۱تا۳)
محمد مهدی سیار (بند آخر)

 

دانلودفایل صوتی

فهرست