* قرائت سوره اعلی (آقای حمیدزاده)، مرور نکات سور مسبحات(خانم حجابی)، مداحی به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام (آقای کرمی)

دانلود فایل صوتی

* تدبر و جمع بندی سور مسبحات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

* روایت زندگی با سور مسبحات در سال گذشته (اعضای محترم باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل صوتی

* جمع بندی و پیشنهاد برای سال پیش رو (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی 

فهرست