بهترین کتابهایی که درباره عاشورا خوانده ام- ۷

taamoli dar nehzat ashoora

محسن حسام مظاهری

تأملی در نهضت عاشورا
رسول جعفریان
انصاریان
(چاپ جدید: علم)

رسول جعفریان برای هرکس که سر و کار با تاریخ و کتابهای تاریخی داشته باشد، نام آشنایی است. پژوهشگر و نویسنده‌ای پرکار که فهرست کتابهای تکالیفی و تصحیحی اش او را از هر معرفی ای بی نیاز می‌کند.
کتاب “تاملی در نهضت عاشورا” تنها کتاب مستقل وی در موضوع عاشوراست و دوازده مقاله را شامل میشود. موضوعات مقالات متنوع است: از معرفی و بررسی منابع تاریخ عاشورا نظیر مقتل ابومخنف و روضه الشهدا تا تحلیل واقعه عاشورا و بررسی نتابج آن و نیز تحریفاتی که در روایت عاشورا رخ داده است.
طبعا رویکرد مولف به همه این مقولات، رویکرد تاریخی است و البته از همین منظر گاه به ارزیابی تحلیل و نظرات کلامی و غیرتاریخی در تحلیل عاشورا هم پرداخته است. ارائه داده های تاریخی فراوان و زبان استدلالی از ویژگی‌های مثبت کتاب است.
در مقاله سوم، جعفریان گزارشی مختصر ولی دقیق از عاشورا و در حقیقت یک مقتل کوتاه ارائه می‌کند. اگر فرصت مطالعه همه کتاب را ندارید، پیشنهاد میکنم لااقل این فصل را بخوانید.

این کتاب را می توانید از اینجا در فرمتهای مختلف دریافت نمایید.

 

فهرست