اينگونه از تسبيحات را گفتند به منزله جبران آن روزه‌هاست اينها را بگوييد. اين ماه, ماه ولايت است; از دعاهاي اين ماه مشخص است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] . وسائل الشيعه, ج۱۰, ص۵۱۲٫

[۲] . وسائل الشيعه, ج۱۰, ص۵۱۲٫

فهرست