– شاد کردن دل‌ها: چند جعبه شیرینی بگیریم و ببریم بهزیستی یا سرای سالمندان یا محل نگهداری جانبازان میانشان تقسیم کنیم. هدیه دادن یک شاخه گل به دوستان یا همکاران در محل کار. شیرینی خریدن برای کارگران محل.
– مرگ آگاهی: بریم بهشت زهرا در قطعات جدید که قبر کنده‌اند توی یک قبر بخوابیم و به یاد روزی بیفتیم که می‌میریم، به یاد روز مرگ و قبر، روزی که آنجا سرای تنهایی ماست.
– گرداندن دیگران: پدر، مادر، بچه‌های فامیل یا سالمندان فامیل را به گردش ببریم: پارک، سینما و…
– کارگری: برویم خدمت کنیم در جایی که هیئت یا مجلس دارند و دارند غذا درست می‌کنند، شاگردی و کارگری کنیم، سفره را پهن کنیم و جمع کنیم و ظرف‌ها را بشوئیم. تا آخر کار پایه باشیم وسطش نگذاریم در برویم.
– خدمتکاری در خانه: خانه مادر، همسر، سالمندی از فامیل را نظافت کنیم. تی بکشیم، جارو بکشیم، شیشه‌ها را تمیز کنیم، دیوار را دستمال بکشیم، کابینت‌ها را بیرون بریزیم و نظافت کنیم، توالت را بشوییم و…
– شبی با پدر و مادر: یک شب به مادر بگوییم غذا درست نکند و از بیرون غذا بگیریم و بیاوریم با پدر و مادر بخوریم. شب را با آنها بگذرانیم با پدر تلویزیون نگاه کنیم برایشان بچگی کنیم.
– بخشش غیر ضروریات: وسائل، لباس‌ها، کتاب‌ها، اسباب بازی‌های غیرلازم را بسته بندی کرده به خیریه‌هایی که به این منظور است بدهیم. عقب ماشین خودمان یک ظرف ایمن پر از بنزین داشته باشیم تا به ماشینی که بنزینش تمام شده است بدهیم.
– صله رحم: سر زدن به یکی از فامیل‌ها به خصوص آن که بیشتر انتظار دارد، تنها تر است، سالمند‌تر است، حق به گردن ما دارد. دست خالی نرویم. به معلمان و دوستان قدیمی تلفن بزنیم، ایمیل بدهیم و…
– هدیه کردن عبادت: یک سوره یا یک جزء قرآن را بخوانیم و به کسی تقدیم کنیم. نماز قضا بخوانیم به نیت کسی مثلاً کسی که حتی نمی‌شناسیم‌اش و سال‌ها قبل از دنیا رفته. خصوصاً مردگان بد وارث یا بی وارث
– محاسبه نفس: در این چند سال چه کرده‌ایم؟ کی از ما راضی است؟ از کی کینه داریم و کی از ما کینه دارد؟ چند نفر را شاد کرده‌ایم؟ برای چه کسی زده‌ایم؟( پا پوش درست کرده‌ایم و صفحه گذاشته‌ایم)… کلاً چه غلطی کرده‌ایم؟
– غمخواری: به درد و دل و چرت و پرت مردم گوش دادن و عشق نثار کردن…
– بچه شدن: برای بچه‌ها وقت گذاشتن، به بچه‌ها هدیه دادن، زمانی برای بازی با بچه‌ها اختصاص دادن.
– نیکی به حیوانات: غذا دادن به حیوانات به کمک یک کودک برای پرندگان آشیانه بسازیم.
– رانندگی: چند ساعتی نذر کنیم برای خدا در شهر بچرخیم و مردم را به مقصد برسانیم و پول نگیریم بگوییم مسیرم بود.
– مقداری بیسکویت و آبمیوه بخریم و در شهر بگردیم و میان فقرا تقسیم کنیم.
– کار اصلی انبیاء، هدیه کردن معرفت و آگاهی: مطلبی کارگشا که ما را به عملی زیبا تشویق کرده یا تغییری در آگاهی ما ایجاد کرده به دوستان نزدیک خود ایمیل یا اس ام اس کنیم.
– همکاری و همدلی: برای یک مراسم مذهبی و نذری، دوستان و آشنایان را به کار گیریمو با هم غذا درست کنیم و میان خانواده‌ها تقسیم کنیم. در ضمن کار میفهمیم تهیه غذا چقدر سخت است و اسراف نباید کرد.
– صدقه دادن: کمی به هرکسی بخشیدن، حین صرف غذا (چون غذا خوردن بدون شریک کردن فقرا مکروه است) پس مبلفی کنار بگذاریم به عنوان صدقه ی سفره.
– دعا برای دیگران: برای اولین کسی که به ذهنمان آمد هفت آیت الکرسی بخوانیم.
– خدمت به نیکان: دستشویی‌های مسجد یا امامزاده را بشوییم. کفش‌های مجلس را مرتب کنیم.
– کاشتن درخت: هرکسی در زندگی‌اش لااقل باید یک درخت بکارد. در گلدان یا باغچه همسایه گل بکاریم.
– بخشی از هزینه تحصیل کسی را بر عهده گرفتن.
– برای آموزش و تدریس در مدارس محروم داوطلب شدن.
– در مکان‌های عمومی مثل درمانگاه، مدرسه، فرودگاه، پارک؛ لااقل همان توالتی را که استفاده کرده‌ایم تمیز بشوییم.
– چند ساعت از وقتمان را گذاشته و بچه یکی از آشنایان را نگه داریم تا والدین او به کار‌هایش برسند.
– یک روز در ماه را در اداره یا محل کار، روز نیکوکاری نام بگذاریم و کمک‌های همه را برای نیازمندان جمع آوری کینم.
– مهمانی بدهیم
– دست خالی جایی نرویم. به دیدن دوستان که میرویم برایشان میوه تازه ببریم.
– حداقل روزی یکبار دیگران را تحسین کنیم. به هرکسی که در روز میبینیم یک حرف قشنگ بزنیم. خوش خلق باشیم. لبخند بزنیم تا از بودن با ما یا دیدن ما شاد شوند. دیگران را در آغوش بگیریم.
– قدر دان بودن: از معلمانمان قدردانی کنیم. لااقل یک یادداشت تشکر برای کسی بنویسیم که به طریقی مثبت بر زندگیمان تاثیر گذاشته است. برای پدر یا مادر یادداشتی بنویسیمو بگوییم چرا اینقدر برایمان ارزش دارند.
– به فرزندانمان ابراز محبت کنیمو به او بگوییم چرا دوستش داریم.
– خون اهدا کنیم.
– جای پارکمان را به راننده دیگری بدهیم.
– به پیکی که برایمان چیز آورده یک خوردنی خوشمزه بدهیم.
– ماشین دیگران را بشوییم
– برچسب‌هایی که دیوار همسایه را زشت کرده‌اند تمیز کنیم.
– با دوستان برای پاکسازی و تمیز کردن فضای سبز برویم
– به گارسن یک انعام فوق العاده بدهیم
– در را برای دیگران باز کنیم.
– یک دسته گل روی میز یکی از همکارانمان که رابطه چندان خوبی با او نداریم بگذاریم.
– با یکی از اعضا خانواده که جدا زندگی میکند تماس بگیریم و حال او را جویا شویم.
– برای انجام تعمیرات خانه فرد سالخورده‌ای که تنها زندگی میکند داوطلب شویم.
– برای بچه‌های مهدکودک نزدیک خانه‌مان اسباب بازی ببریم.
– با دانش‌آموزی که تازه به مدرسه وارد شده یا یک همکار تازه وارد دوست شویم.
– با فرستادن یک ایمیل یا یک هدیه کوچک برای یکی از دوستانمان که خیلی وقت است با او در تماس نیستیم دوستی را تازه کنیم.
– زباله‌های اطراف را جمع آوری کنیم.
– لباس اعضا خانواده را برایشان اتو بزنیم.
– به دوستان پیشنهاد دهیم که فرزندش را به کلاس ببریم
– یکی از دوستان قدیمی خود را پیدا کنیم و با او قرار بگذاریم.
– لیستی از کارهایی که میتوانید برای رواج مهربانی در دنیا انجام شود، تهیه کرده و از دوستی بخواهیم که او هم این کار‌ها را بکند با لیست‌ها را با هم عوض کرده و هر ماه یکی از کار‌ها را انجام دهیم.

 

فهرست