امشب که عشق کرده مرا مبتلای تو (نجوا با امام زمان)

امشب که عشق کرده مرا مبتلای تو

کو آن پری که بال زنم در هوای تو

امشب که بغض پنجه زده بر گلوی من

ماندم به خویش گریه کنم یا برای تو

دانلود فایل صوتی

فهرست